Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Ως ευθύνη ορίζεται κάθε παράνομη ενέργεια ή παράλειψη η οποία ζημιώνει κάποιον τρίτο, κατά συνέπεια όποιος ζημιώσει τον άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει βάσει νόμου, άρα κρίνεται απαραίτητη η ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους προκειμένου να καλύπτονται πιθανές αποζημιώσεις που μπορεί να προκύψουν προς τρίτους οι οποίοι θίγονται ή βλάπτονται καθ’οποιονδήποτε τρόπο από πράξεις ή λάθη επαγγελματιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας
>Διεύθυνση Γραφείων: Πολυχρονίου Κωνσταντά 15
>Τηλέφωνο: 2661025598 & 2661036474
>Fax: 2661030762

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 8:30-15:00
Τρίτη, Πέμπτη 8:30 – 14:00 & 17:30-20:30

Γενική Εταιρική Ευθύνη

Στην ουσία με τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης της Κερκυραϊκής Ασφαλιστικής, είστε νομικά και οικονομικά καλυμμένοι σε περιπτώσεις που προκαλέσετε ενδεχόμενη ζημιά από λάθος ή παράλειψη σας στην εφαρμογή των κανόνων και της νομοθεσίας που διέπουν της επαγγελματική σας δραστηριότητα.
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης αφορά τον κάθε επαγγελματία ο οποίος παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής. Ακόμα και εαν πρόκειται για επαγγελματία άριστο στην παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας ο οποίος μπορεί και να μην έχει αντιμετωπίσει ποτέ του πρόβλημα ως τώρα, μια ενδεχόμενη αποζημίωση που μπορεί να ζητηθεί από κάποιον τρίτο, σε περίπτωση λάθους χειρισμού ή αμέλειας, μπορεί να αποδειχθεί πολύ υψηλότερη από την πραγματική αμοιβή για την παροχή της εργασίας αυτής.
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης επιβάλλεται από τη νομοθεσία σε αρκετά επαγγέλματα και πέρα από αυτά καλό είναι να την χρησιμοποιούν προκειμένου να είναι καλυμμένοι, όλοι οι επαγγελματίες που παρέχουν οποιασδήποτε μορφής υπηρεσία. Πρόκειται για ένα σύγχρονο όπλο που κάθε επαγγελματίας οφείλει να έχει στη διάθεση του προκειμένου να υλοποιεί την εργασία του, όντα καλυμμένος από την ασφαλιστική εταρεία του σε περίπτωση που κάτι κυλήσει πέρα από τα προβλεπόμενα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου του.
Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που βρίσκει εφαρμογή η παραπάνω τοποθέτηση και θα σας πείσουν πως η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι απαραίτητη για την επιχείρησή σας.

Αστική Ευθύνη ανά Επάγγελμα

Δικηγόροι

Ένα απλό συντακτικό λάθος σε κάποιο συμβόλαιο ή η καθυστέρηση μιας κατάθεσης αγωγής εντός της προθεσμίας λόγω ανθρώπινης αμέλειας μπορούν να αποδειχθούν σοβαρά πλήγματα στην οικονομική ευημερία του γραφείου σας.

Ιατροί

Λανθασμένη διάγνωση ή χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας ή ακόμα και το θάνατο του ασθενούς.

Κτηματομεσιτικά

Πώληση ακινήτου σε χαμηλότερη τιμή από αυτήν της αγοράς προκαλώντας απώλεια στον ιδιοκτήτη.

Αρχιτέκτονες

Υπογραφή έγκρισης πιστοποιητικού ολοκλήρωσης ενός έργου και στη συνέχεια προκύπτουν διάφορα προβλήματα ή καθορισμός λανθασμένων υλικών βάσει σχεδίου.

Σύμβουλος επιχειρήσεων

Δόθηκαν συμβουλές οι οποίες εκ του αποτελέσματος κρίνονται λανθασμένες, με αποτέλεσμα ο πελάτης του να σημειώσει ζημιά και πλέον ζητάει αποζημίωση.

Λογιστές

Απώλεια εγγράφων ή λήξη κάποιας προθεσμίας με αποτέλεσμα την μη έγκυρη υποβολή εγγράφων που οδηγούν σε πρόστιμο. Λανθασμένη παροχή συμβουλών που προκαλούν ζημιά στους πελάτες του.

Μηχανικοί

Λανθασμένος σχεδιασμός έργου ή μελέτης που οδήγησαν σε ελλιπή υλοποίηση του έργου με αποτέλεσμα να προκύπτει η ανάγκη σημαντικών διορθωτικών εργασιών. Λάθη στο σχεδιασμό που οδήγησαν στην κατάρρευση μέρους του κτηρίου.

Ταξιδιωτικοί πράκτορες

Λανθασμένοι χειρισμοί σε κρατήσεις που πλέον χρειάζεται μεγάλο ποσό για τη διόρθωσή τους.

Ηλεκτρολόγοι

Λανθασμένη εκτίμηση της βλάβης ή της εγκατάστασης με αποτέλεσμα της καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών ή ακόμα και την πρόκληση πυρκαγιάς.

Ασφαλιστείτε στην Κερκυραϊκή Ασφαλιστική

Όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικό να είστε καλυμμένοι σε κάθε περίπτωση που μπορεί κάτι να πάει στραβά όταν παρέχετε μια υπηρεσία. Η Κερκυραϊκή Ασφαλιστική με την εμπειρία και την αξιοπιστία που τη διακρίνει τα τελευταία 20 χρόνια είναι σε θέση να σας προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης αστικής ευθύνης ώστε να είστε νομικά και οικονομικά καλυμμένοι σε περιπτώσεις που προξενήσετε ζημιά σε κάποιον τρίτο και κληθείτε να καταβάλλετε ένα μεγάλο ποσό σε αποζημίωση.