Ασφάλιση Αστικής Eυθύνης

Η αξία της ασφάλειας απέναντι σε κάθε πιθανή κατάσταση που μπορεί να σας προβληματίσει ή ακόμα χειρότερα, να σας θέσει σε κίνδυνο, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Επειδή όσο προσεκτικοί κι αν είσαστε, υπάρχουν πολλές αφορμές που μπορεί να προκαλέσουν μια στενάχωρη κατάσταση με μικρό ή μεγάλο κόστος, είναι πολύ σημαντικό να είστε κατάλληλα εξοπλισμένοι με την καλύτερη δυνατή προστασία.

Αυτόν ακριβώς το ρόλο έρχονται να διαδραματίσουν τα προγράμματα ασφάλισης για Αστική Ευθύνη από την Κερκυραϊκή Ασφαλιστική. Πριν απ’ όλα, όμως, οφείλουμε να ορίσουμε συγκεκριμένα τι είναι αστική ευθύνη.

Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό της, ως η Αστική Ευθύνη αφορά την περίπτωση όπου ένας πολίτης προξενεί άμεσα με δική του πράξη ή από παράλειψη-αμέλεια, σωματική βλάβη ή ακόμα και υλική ζημιά σε τρίτο πρόσωπο και από τα γεγονότα προκύπτει ότι είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει.

Σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψιν με βάση την παραπάνω διατύπωση της Αστικής Ευθύνης είναι ότι περιγράφεται ασαφής ως ορισμός, αφού το νόημά του είναι γενικό χωρίς να οριοθετεί με ξεκάθαρο τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να εκθέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.

Επικοινωνήστε μαζί μας
>Διεύθυνση Γραφείων: Πολυχρονίου Κωνσταντά 15
>Τηλέφωνο: 2661025598 & 2661036474
>Fax: 2661030762

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 8:30-15:00
Τρίτη, Πέμπτη 8:30 – 14:00 & 17:30-20:30

Αυτό το γεγονός κάνει, ωστόσο, ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για μέριμνα ενός πολίτη απέναντι σε καταστάσεις από τις οποίες μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος. Με τα ευέλικτα προγράμματα Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων από την Κερκυραϊκή Ασφαλιστική μπορείτε να νιώθετε θωρακισμένοι απόλυτα απέναντι σε οποιαδήποτε δική σας ενέργεια η οποία σε μια στιγμή αμέλειας προκαλέσει κάποιο ατύχημα σε πρόσωπο ή υλική ζημιά.

Προσπαθώντας να είμαστε πάντοτε δίπλα σας από τις πιο απλές μέχρι τις πιο απαιτητικές ανάγκες, με τα ειδικά μελετημένα προγράμματα ασφάλισης για Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων παρέχουμε την ασφαλιστική κάλυψη που χρειάζεται κάθε πολίτης για να αντιμετωπίσει με θάρρος κάθε ατυχή στιγμή που μπορεί να συμβεί στον καθένα.

Γνωρίστε μια σειρά προγραμμάτων και ασφαλιστικών πακέτων Αστικής Ευθύνης για ιδιώτες, Αστικής Ευθύνης για Οικογενειάρχη και Αστικής Ευθύνης για ιδιοκτήτη κατοικίας, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτουν όλες τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις ενός πολίτη.

Μιλήστε με τους ειδικούς εκπροσώπους της Κερκυραϊκής Ασφαλιστικής και για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Μείνετε ήσυχοι ότι σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο ή πρόκλησης υλικών ζημιών, ο μηχανισμός εξυπηρέτησης της Κερκυραϊκής Ασφαλιστικής θα κινηθεί άμεσα για να σας βοηθήσει να μετατρέψετε σύντομα αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία σε παρελθόν.

Ζητήστε σήμερα προσφορά

Η ομάδα της Κερκυραϊκής Ασφαλιστικής είναι εδώ για να σας προτείνει μοναδικά ασφαλιστικά πακέτα συγκεκριμένα για τις ανάγκες σας.